Breu Curriculum Vitae

 • Nascut a Barcelona (desembre de 1978)

Estudis:

 • Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona (juny de 2001)
 • Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona (juny de 2007)
 • DEA en Lògica i Fonaments de les Matemàtiques per la Universitat de Barcelona amb els treballs: T-normes i lògica borrosa i Lògiques borroses involutives (octubre de 2004)
 • Doctor en Lògica i Fonaments de les Matemàtiques per la Universitat de Barcelona amb la tesi: Algebraic study of axiomatic extensions of triangular norm based fuzzy logics. Directors: Francesc Esteva (IIIA - CSIC) i Joan Gispert (Universitat de Barcelona) (juliol de 2006) Genealogia

Història laboral:

Direcció de projectes de recerca finançats:

 • An order-based approach to non-classical propositional and first-order logics. Projecte finançat per la Czech Science Foundation (2013 - 2016)

Participació en projectes de recerca finançats:

 • LOGFAC. Lògica clàssica i multivalorada: fonaments i aplicacions computacionals. Projecte del ministeri espanyol (2002 – 2004)
 • MULOG. Lògica multivalorada: fonaments i aplicacions al tractament de la vaguetat i la imprecisió. Projecte del ministeri espanyol (2005 – 2007)
 • MULOG2. Lògica multivalorada: fonaments i aplicacions a la satisfactibilitat, argumentació i ontologies. Projecte del ministeri espanyol (2008 – 2010)
 • LoMoReVI. Models lògics per al raonament amb informació vague. Projecte LogICCC del programa EUROCORES de la Unió Europea (2009 – 2011)
 • TASSAT. Theories, applications and sinergy in SAT, Constraint Satisfaction Problem and Fuzzy Description Logics. Projecte del ministeri espanyol (2011 – 2013)
 • MaToMUVI. Mathematical Tools for the Management of Uncertainty and Vague Information. Projecte PEOPLE-IRSES (2011 – 2015)
 • Mathematical Fuzzy Logic in Computer Science. Projecte finançat per la Czech Science Foundation (2013 - 2014)

Coordinador del Working Group on Mathematical Fuzzy Logic d'EUSFLAT (des de setembre de 2007)

Acreditacions acadèmiques:

 • Acreditació per places de professor lector (concedida el 2007 per l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)
 • Acreditació per places de professor agregat (concedida el 2011 per l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)
 • Acreditació per places de professor "contratado doctor" (concedida el 2012 per l'ANECA)

Premis i distincions:

 • Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques (abril de 2005)
 • Premi extraordinari per la llicenciatura en Filosofia (juny de 2007)
 • Article distingit a 5th EUSFLAT conference (setembre de 2007)
 • Article distingit a TACL09 (juliol de 2009)
 • Beca Beatriu de Pinós modalitat B (octubre de 2012)

Membre del comitè editorial de la revista International Journal of Multiple Valued Logic and Soft Computing

Conferències convidades en congressos internacionals:

Membre del comitè directiu de la sèrie de congressos internacionals Logic, Algebra and Truth Degrees

Membre del comitè científic dels congressos internacionals:

Membre del comitè organitzador dels congressos:

Membre de les societats científiques:

Si desitgeu més informació, podeu descarregar un Curriculum Vitae complet aquí (en anglès).