Docència

CURS 2015/2016:

Curs al Master en lògica de la Universitat Carolina de Praga:

  1. Introducció a la lògica algebraica (primer semestre)

CURS 2014/2015:

Curs a la Llicenciatura en matemàtiques de la Universitat Nacional del centre de la província de Buenos Aires:

  1. Introducció a la lògica algebraica (segon semestre)

CURS 2013/2014:

 Cursos al Master en lògica de la Universitat Carolina de Praga (amb P. Cintula):

  1. Lògica borrosa matemàtica (primer semester) 1a lliçó, 2a lliçó, 3a lliçó, 4a lliçó, 5a lliçó
  2. Teories generals dels sistemes lògics (segon semestre) 1a lliçó, 2a lliçó, 3a lliçó, 4a lliçó, 5a lliçó

 

Curs a European Summer School on Logic, Language and Information (ESSLLI 2014) (amb P. Cintula):

Una introducció a la Lògica Borrosa Matemàtica

 

CURS 2012/2013:

Sessions al curs del Master en visió per computador i intel·ligència artificial de la Universitat Autònoma de Barcelona (coordinador del curs: J. Puyol)

Intel·ligència artificial avançada

Diapositives: 1a i 2a lliçó, 3a lliçó, 4a lliçó

 

Tutorial a la School On Universal Logic (UniLog 2013) (amb P. Cintula):

Lògica, àlgebra i implicació

Diapositives: 1a lliçó, 2a lliçó, 3a lliçó

 

CURS 2011/2012:

Curs a European Summer School on Logic, Language and Information (ESSLLI 2012) (amb P. Cintula):

Lògica algebraica abstracta: teoria i aplicacions

Diapositives: 1a lliçó, 2a lliçó, 3a lliçó, 4a lliçó, 5a lliçó

 

CURS 2008/2009:

Curs al doctorat en Lògica Matemàtica de la Universitat de Siena (amb T. Flaminio):

Lògica borrosa matemàtica

Diapositives: 1a lliçó, 2a lliçó, 3a lliçó, 4a lliçó, 5a lliçó, 6a lliçó, 7a lliçó, 8a lliçó

 

Seminari per estudiants de doctorat a la facultat de Filosofia de la Universitat Carolina de Praga:

Lògica  algebraica abstracta: una introducció

 

CURS 2007/2008:

Curs al doctorat en Lògica Matemàtica de la Universitat de Siena (amb T. Flaminio):

Lògica borrosa matemàtica

 

CURS 2006/2007:

Cursos a les enginyeries tècniques i superior en Informàtica de la Universitat de Lleida:

  1. Lògica computacional
  2. Intel·ligència artificial
  3. Sistemes intel·ligents

 

CURS 2003/2004:

Seminari per estudiants de doctorat a la facultat de Filosofia de la Universitat Carolina de Praga:

Introducció a la lògica algebraica abstracta